momiji iori muga

  1. K U M I K O

    [Who is RUM?] Iori Muga là Sebastian - Quản gia ác quỷ

    Trước khi file 1002 chính thức ra mắt, bác già đã viết trên Animal Crossing: “Thế là cậu đã xuất hiện, Sebastian!” (bác già còn dùng cấu trúc nhấn mạnh câu). File 1002 có sự xuất hiện của quản gia Iori Muga với màn lên gối để bảo vệ Momiji. Và bác ví quản gia Iori Muga với Sebbie bên Hắc quản...
Top