mở đường

  1. laplalaplanh

    "Thiên mệnh anh hùng" và sứ mệnh "mở đường"

    "Thiên mệnh anh hùng" và sứ mệnh "mở đường" Nếu như người anh hùng Nguyên Vũ trong Thiên mệnh anh hùng vượt qua bao hiểm nguy đã hoàn thành sứ mệnh đem lại bình yên cho dân chúng, thì bản thân bộ phim cũng là một “kẻ mở đường” dũng cảm khai thông bế tắc lâu nay...
Top