minh hiểu khê

  1. heokool

    Hoàn Liệt Hỏa Như Ca ( Phần 2)

    Chuyện trọng đại nhất võ lâm! Cả chốn giang hồ nhốn nháo, hai giới hắc bạch đều suy đoán, sau khi hỷ sự này kết thúc , thế cuộc của thiên hạ sẽ thay đổi như thế nào? Nhưng bất kể phỏng đoán ra sao, những kẻ nhận được thiếp mời, đều đã chuẩn bị lễ vật chu đáo, số ở xa thì bắt đầu lục tục lên...
  2. yjuko

    Hoàn Liệt hoả như ca - Minh Hiểu khê (hay cực )

    Lạc Dương. Phẩm Hoa lầu. Hoa đại nương khẽ nhấc ngón tay ngà ngọc của mình lên, nhón lấy một quả nho trong suốt, điềm tĩnh hướng về năm tiểu nha đầu phía trước hỏi: "Các ngươi vì sao muốn gia nhập Phẩm Hoa lầu của chúng ta?" Tiểu nha đầu xinh xắn tên Hương Nhi òa lên một tiếng, quỳ ra đất...
Top