microsoft encarta student 2010 down từ microsoft

  1. Newsun

    Microsoft Student With Encarta Premium 2009-Bộ từ điển bách khoa toàn thư số 1 thế giới

    Một đĩa mềm 1.44MB có thể chứa được nội dung một cuốn sách dày 500 trang. Vậy một bộ đại từ điển bách khoa toàn thư với dung lượng của 1 đĩa DVD sẽ chứa được bao nhiêu tri thức? Với Encarta Premium 2009, bạn hoàn toàn có thể “biết mọi chuyện trong thiên hạ”... Clip giới thiệu tổng...
Top