máu đen

  1. B

    "máu đen" vẵn chảy giữa lòng hà nội

    “Máu đen” vẫn chảy giữa lòng hà nội Hiện nay ở việt nam, mặc dù các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn đang là vấn đề rất đáng lo ngại.Từ nhiều năm nay, tình trạng ô nhiễm hệ thống sông...
Top Bottom