mạo hiểm

  1. rubi_mos2002

    Chọn thái độ này để đạt được điều bạn muốn

    Cuộc sống đầy những sự thương lượng, lớn và nhỏ. Chúng ta thương lượng để được tăng lương, chúng ta thương lượng với khách hàng và những nhà cung cấp về giá cả. Sau đó chúng ta về nhà và thương lượng với con chúng ta về độ tuổi chúng được phép sở hữu điện thoại di động. Để thành công, bạn thực...
  2. cacabala00

    Những món ăn "mạo hiểm" của người Việt

    'Đối với nhiều nước trên thế giới, chúng là những loài vật gây hại, bị tiêu diệt hoặc lãng quên, nhưng ở Việt Nam, các loài động vật này lại trở thành món ăn đặc sản', đó là nhận xét của phóng viên CNN. Theo người dân địa phương, khi bắt được một loài động vật mới, câu hỏi đầu tiên của họ là ...
Top