ma trận

  1. Sun Glare

    Đáp án đề thi môn Văn THPT quốc gia 2016

    Ngày thứ 2 (2/7/2016) của kỳ thi THPT quốc gia, các thí sinh bước vào với môn Văn 180 phút. Sau đây là đề thi và barem đáp án chấm môn Văn: Barem chấm điểm đáp án môn Văn 2016: Cập nhật Đề thi + Đáp án các môn thi THPT quốc gia 2016 thường xuyên
  2. gaconueh2005

    Quản trị chiến lược : Phân tích và lựa chọn chiến lược

    Nội dung : Phân tích SWOT Ma trận Porter Ma trận BCG Ma trận GE ST
Top