luyện thi tốt nghiệp thpt

  1. Q

    Tổng hợp các phần mềm trắc nghiệm luyện thi tốt nghiệp thpt , cao đẳng - đại học năm 2012

    I. TỔNG HỢP CÁC PHẦN MỀM TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT , CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC NĂM 2012 Đây là những phần mềm hữu ích giúp học sinh làm quen với cách làm bài thi trắc nghiệm có tính thời gian làm bài và tính điểm ngay sau mỗi lần làm bài. Đồng thời phần mềm giúp học sinh củng cố kiến...
Top