lịch thi liên thông ngành kế toán

  1. phuongthaontv

    Tuyển sinh liên thông trường Đại học công nghiệp Hà Nội năm 2012

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI THÁNG 4 NĂM 2012 Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao các trường đại học. 1, Ngành đào tạo: - Chuyên ngành : Kế toán 2. Thời gian đào tạo: - Cao đẳng...
Top