lệnh ping

  1. Newsun

    Các thông số của lệnh PING

    Bạn là dân IT hay không là dân IT, chắc cũng đã nghe nói đến lệnh Ping để kiểm tra các kết nối mạng. Vậy bạn đã hiểu rõ các thông số của nó chưa. Ví dụ tôi ping đến địa chỉ F:\Documents and Settings\Administrator>ping www.yahoo.com Pinging www.yahoo-ht3.akadns.net [209.191.93.52] with 32...
Top