last day of summer

  1. ductu_mather

    Phineas and Ferb Special - Last Day Of Summer( Đã có Vietsub)

    Phineas and Feb - Last day of summer (Vietsub) Phineas và Ferb - Ngày cuối mùa hè (Vietsub) Nội dung: Tập phim được coi là tập cuối cùng kết thúc toàn bộ Series phim Disney dài tập Phineas and Ferb. Với nội dung là kể về ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cũng có nghĩa là ngày đầu tiên bắt đầu đi...
Top