làm được

  1. Sun Glare

    Hãy tống khứ chữ “nhưng” của bạn

    Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ LÀM ĐƯỢC một điều gì đó lớn lao? NHƯNG sau đó bạn lại sợ rằng mình KHÔNG LÀM ĐƯỢC và rồi chẳng bao giờ lôi việc đó ra để làm nữa, dù là chỉ nghĩ đến thôi cũng KHÔNG DÁM! Đơn giản vì chúng ta sợ vế sau của chữ NHƯNG. Tôi sẽ trở thành người giàu có nhất! NHƯNG...
Top