làm bạn

  1. gaconueh2005

    “Làm bạn” với ba mẹ trên facebook

    Một ngày đẹp trời nọ, bạn mở facebook ra và thấy…ba hoặc mẹ đã gửi lời mời kết bạn với mình. Đừng quá lo lắng đến mức nhấn nút từ chối kết bạn, hoặc…chặn luôn facebook của họ. Hãy nhấn nút “accept” và chỉ cần lưu ý những điều sau. Khóa “tag” và không cho người khác “viết lên tường” Bạn bè...
Quay lại
Top