kinh nghiệm thực tập

  1. luongthanhtuyen

    kinh nghiệm hậu thực tập

    Tập làm văn Đề bài: Nêu các kinh nghiệm trước, trong, sau và bài cảm nhận khi đi thực tập. Bài làm: Bắt đầu từ ngày đăng ký tín chỉ cho học kỳ này thì tớ đã chắc chắn kỳ học này lớp chúng ta phải đi thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở do nhà trường lien hệ và phân phối. Bạn có hoang mang lo...
Top