hội nghị toán học

  1. gaconueh2005

    Nhà toán học lang thang nổi tiếng thế giới

    Không nhà cửa, không vợ con, nhà toán học Paul Erdős cư trú trong các viện toán rồi đến nhà đồng nghiệp. Mọi tài sản của ông đều nằm gọn trong một chiếc va li. Nhà toán học Paul Erdős. Paul Erdős (26/3/1913 – 20/9/1996) là nhà toán học nổi tiếng người Hungary. Ông theo đuổi các vấn đề trong...
Top Bottom