học viện ngân hàng

  1. H

    Kế toán thực tế tại học viện ngân hàng

    Bạn muốn tự tin làm kế toán thực tế tại doanh nghiệp sau thời gian ngắn nhất? KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI C.TY ĐỨC MINH 1. Mục tiêu khóa học: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ: Học viên biết cách làm các công việc kế toán thực tế từ chi tiết đến tổng hợp tại...
Top