gs trần thanh vân

  1. gaconueh2005

    5 nhà Vật lý đoạt giải Nobel nói gì khi được mời đến Việt Nam?

    Nhờ xây đắp được tình bạn thân thiết lâu năm, GS Trần Thanh Vân có thể mời nhiều nhà bác học đoạt Giải thưởng Nobel đến Việt Nam. Nhờ xây đắp được tình bạn thân thiết lâu năm, GS Trần Thanh Vân mới có thể mời nhiều nhà bác học đoạt Giải thưởng Nobel và cả GS Rolf Heuer - Tổng Giám đốc Trung tâm...
Top