gợi ý giải

  1. Sun Glare

    Đáp án đề thi môn Sử THPT Quốc gia 2016

    Gợi ý đáp án và đề thi môn sử kỳ thi Thpt Quốc gia 2016 Gợi ý lời giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2016: Bài giải do tổ giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện. Câu I (3,0 điểm) Trình bày nguồn gốc của cách mạng khoa học - công nghệ: - Xuất phát từ những đòi hỏi của cuộc sống con...
  2. Sun Glare

    Đáp án đề thi môn Văn THPT quốc gia 2016

    Ngày thứ 2 (2/7/2016) của kỳ thi THPT quốc gia, các thí sinh bước vào với môn Văn 180 phút. Sau đây là đề thi và barem đáp án chấm môn Văn: Barem chấm điểm đáp án môn Văn 2016: Cập nhật Đề thi + Đáp án các môn thi THPT quốc gia 2016 thường xuyên
Quay lại
Top