gmo

  1. gaconueh2005

    Thị trường game mobile online Việt đang 'nở hoa'

    Các thể loại sản phẩm gMO ngày càng trở nên phong phú ở VN. Từ khoảng năm 2011 trở về trước, khi số lượng các gMO chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì từ cuối năm 2012 đến nửa đầu 2013, số lượng các trò chơi trên nền tảng này đã mọc lên như nấm sau mưa. Tốc độ phát triển của nó nhanh đến nỗi, thị...
Top