giữ tính yêu lâu dài

  1. Ánh Minh

    Nếu bạn muốn mối có quan hệ lâu dài, hãy ngừng thực hiện 6 điều này

    1. Ngưng tiêu cực Nếu bạn bắt tay vào một mối quan hệ với những suy nghĩ liên tục rằng nó sẽ không kéo dài, thì cơ hội là nó sẽ không xảy ra. Nó được gọi là lời tiên tri tự hoàn thành. Mỗi lần một thứ gì đó xáo trộn, ý nghĩ đầu tiên trong đầu bạn không phải là bạn luôn biết rằng nó sẽ không tới...
Top