giờ học sớm

  1. gaconueh2005

    Trẻ vật vã vì giờ học sớm

    Ở tuổi đang phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, học sinh, đặc biệt là lứa tuổi tiểu học, rất cần một giấc ngủ “no nê”. Tuy nhiên, giờ vào học hiện nay (7g) dường như đang khiến trẻ bị thiếu ngủ. Hình ảnh trẻ ngồi sau lưng cha mẹ ngủ gục khi được chở trên đường phố không còn là chuyện hiếm...
Top