ginxshi

  1. hell_angel1795

    [Phân tích] Sơ đồ mối quan hệ của một số thành viên trong tổ chức áo đen

    Trans: Eindeh -Sơ đồ này đa phần dựa vào series khách sạn Haido City (238-242/vol 24) -Mình nêu các dẫn chứng, và phân tích những chỗ đã có bản dịch chuẩn. -Gồm 6 thành viên: Gin, Vermouth, Sherry, Vodka, Pisco, Tequila Quan hệ của từng cặp nhân vật (liệt kê theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ...
Top