gin và sherry

  1. kuroshin

    Ý nghĩa các "Code Name" trong DC ( Rượu)

    1. Gin: Rượu mạnh làm từ ngũ cốc hoặc mạch nha và được tăng thêm mùi vị bằng quả cây bách xù. Bên cạnh đó, "gin" tiếng Anh nghĩa là "cạm bẫy" (trong Movie "Những giây cuối cùng tới thiên đường" còn cho biết từ "gin" còn có 1 ý nghĩa nữa là "bạc"). Nhấn mạnh là tên của hắn là Gin chứ không phải...
Top