giáo trình kỹ năng giao tiếp

  1. wangsky1712

    hot [ GÓC KỸ NĂNG ] Kỹ năng giao tiếp - Giáo trình kỹ năng giao tiếp qua điện thoại

    Khóa học 30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả http://hanhtrinhdelta.edu.vn/khoa-hoc/30-ngay-de-tu-tin-va-giao-tiep-hieu-qua HỌC ONLINE CÙNG CHUYÊN GIA Khóa học Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng - ThS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu...
Top