giáo dục học

  1. gaconueh2005

    Ngành giáo dục học ra trường làm ở đâu?

    Thưa tiến sĩ, em muốn thi vào ngành giáo dục học nhưng còn vài điều thắc mắc là sau khi tốt nghiệp đại học em có thể làm việc ở đâu, em xin cảm ơn. (cunyeudg…@gmail.com) Học sinh tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2014 do Tuổi Trẻ tổ chức. TS Phạm Tấn Hạ - trưởng phòng đào...
Top