giải tỏa

  1. Ánh Minh

    Cách để Giải phóng cơn giận

    Giận dữ là một cảm xúc tự nhiên của con người, và không phải lúc nào nó cũng tiêu cực. Tức giận có thể giúp bạn biết khi nào thì mình bị tổn thương hay đang xảy ra một tình huống cần phải thay đổi. Quan trọng là bạn biết cách xử lý và phản ứng với cơn giận của mình. Tức giận thường xuyên có thể...
Top