giải phóng dân tộc

  1. L

    GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

    Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2022, người lao động được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 03/5/2022. Chiến dịch Giải phóng miền Nam: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 Tháng 10/1974, Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương cùng các bộ chủ chốt đã họp bàn về kế hoạch giải...
  2. anhnt.anh

    Tt. HCM về vấn đề dân tộc và cm giải phóng dân tộc

    Chương này gồm các vấn đề: I. tt. HCM về vấn đề dân tộc II. tt. HCM về cm giải phóng dân tộc Ai có gì liên quan đến vấn đề này thì chia sẽ ở đây giúp mình ha. Thank you! :KSV@06:
Quay lại
Top