giác quan

  1. Mèo Cọp

    Người khiếm thị thấy gì trong mơ?

    (kenhsinhvien.vn) Con người là loài chuyên dùng thị giác. Gần một nửa não bộ chúng ta được dành cho việc xử lý thông tin từ thị giác. Hầu hết các mạng lưới não bộ chịu trách nhiệm cung cấp thị lực đều được phát triển từ rất sớm trong đời. Điều này nghĩa là từ lúc mới sinh ra, chúng ta đã bắt...
Top