fanfic xuyên không

  1. DoominSRF

    [Longfic] Công chúa tiểu yêu tinh và tên nô tài

    Tự thấy CFF xuyên không không thiếu nhưng hiếm thấy từ cổ đại về hiện đại. Nên nhất thời muốn viết thể loại này. Post lên chỉ để không quên ý tưởng Fic sẽ được viết sau khi “Tình Một Đêm” kết thúc. Hoặc giả sẽ được viết song song nhưng mong manh lắm vì sức người có hạn. - Title: CÔNG CHÚA...
Quay lại
Top