fanfic conan ran

  1. dark_wings

    [Longfic] Ran Mori - Thiên thần đen

    Author: dark_wings Gerne: Romantic, tragedy Pairings: ... Rating: K+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi nhưng số mệnh của họ trong fic là của tôi. Sumary: Ran bị tổ chức áo đen bắt và tẩy não, chúng biến cô thành 1 kẻ lạnh lùng và nhẫn tâm. Bọn chúng gieo vào đầu cô những điều xấu xa, trái...
Quay lại
Top