em ơi

  1. Peace Loving

    Em ơi, chim của chúng mình vẫn ngoan

    Em vô cùng xa nhớ của anh! Anh nhớ em cồn cào, nhớ từng cơn, từng cơn. Những cơn nhớ nó xé lòng anh, đau hơn cả khi bị đau ruột thừa. Từ ngày em đi, anh vẫn khoẻ. Con cũng khỏe và ngoan. Con học chăm lắm. Ai cũng nhắc em. Riêng chim của chúng mình thì gầy xọp đi, ngay sau khi em cất cánh...
Top