du hoc nhat 2016

  1. N

    Tuyển sinh du học Nhật Bản kỳ tháng 07/2016 và tháng 10/2016

    CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC NHẬT PHÚC TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN KỲ THÁNG 07/2016 VÀ THÁNG 10/2016 ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH - Học sinh tốt nghiệp PTTH, Trung cấp, Cao Đẳng hay Đại Học - Có bằng sơ cấp tiếng Nhật (N5) hoặc có số giờ học trên 250 giờ. - Nam và nữ từ 18 đến 30 tuổi - Tu nghiệp sinh...
Top Bottom