dong dau ban quyen anh

  1. Newsun

    Batch Watermark Creator v7.0.2 - Đóng dấu bản quyền ảnh hàng loạt [Portable]

    Chúng ta có đôi lúc phải up ảnh hàng loạt, để đánh dấu "bản quyền" (Watermark) của mình, mỗi người bằng cách này hay cách khác, thêm vào đó một "chữ ký". Tuy nhiên nếu số lượng ảnh khá lớn mà ảnh nào cũng làm cùng một bước như vậy thì thật là đơn điệu, nhàm chán và mỏi tay! Vậy có cách nào...
Top