điều cấm kị khi phỏng vấn

  1. nho

    Những câu hỏi phá hỏng buổi phỏng vấn

    Đặt ra một câu hỏi thông minh sẽ giúp bạn gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng nhưng đòi hỏi bạn phải thực sự khéo léo, tìm hiểu kĩ công việc mình ứng tuyển. Để có câu hỏi hay ấn tượng, bạn đừng đề cập đến những câu hỏi sau đây để tránh phá hỏng buổi phỏng vấn. Những câu hỏi phá hỏng buổi...
Top