đcs và văn hóa

  1. xuanhung_xd9

    Tiểu luận: Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản về Văn Hóa

    TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN: TUYÊN NGÔN VỀ VĂN HOÁ TRẦN CHÍ MỸ Tháng 2 năm 1848 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản xuất hiện “Bóng ma chủ nghĩa cộng sản” trước đó chỉ lảng vảng trong bầu trời đêm tối ở Châu Âu đã thực sự đáp xuống thực địa, đến với nhân gian với lời tuyên bố công khai đanh thép...
Quay lại
Top