dấu vân tay

  1. Sun Glare

    Bí ẩn đường đời qua dấu vân tay

    - Vân tay là điểm nhận dạng mỗi người đồng thời cũng có thể cho ta biết về đường đời hay cá tính của bản thân. Vân tay, điểm nhận dạng con người Từ xa xưa, môn tướng học chỉ tay đã phát triển để tiên đoán tương lai cho con người. Tuy nhiên phải đến cuối thế kỉ thứ XIX, khoa học thực sự về...
Top