đại học thương mại

  1. T

    Liên thông đại học thương mại 2013( Liên Hệ : Ms Huyền - 0963133363)

    Liên thông Đại học Thương mại Tuyển sinh Trung Cấp lên ĐH 2013 Căn Cứ Quyết Định Số 2708 /QĐ – BGD ĐT Ngày 05 Tháng 7 Năm 2010 Của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Về Việc Giao Cho Trường Đại Học Thương Mại Đào Tạo Liên Thông Từ Trình Độ Trung Cấp, CĐ Lên Trình Độ Đại Học Căn Cứ Chỉ Tiêu Tuyển...
Top