con nít

  1. gaconueh2005

    Ảnh Tranh vui: Biểu hiện thích một người

    Hồi mẫu giáo, thích bạn nào là hay trêu chọc, cấu véo, thời tiểu học thì hay bỏ thư trong ngăn bàn... Về già có khi chúng ta lại giống như con nít! :) Theo tiin.vn
  2. pesieunhan_302

    Mưa và người lớn

    Người lớn dẫu thế nào vẫn là người lớn...con nít chỉ là một đứa con nít mà thôi... Cho dù thế nào trời cũng sẽ mưa... * * * Con nít và người lớn gặp nhau lần đầu, cư xử với nhau tự nhiên như là quen từ lâu lắm. Tất cả bắt đầu từ những tin nhắn “làm phiền” người lớn của con nít, người...
Top