có công cách mạng

  1. gaconueh2005

    Các chính sách ưu tiên trường công an thế nào?

    * Ba của em tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế từ 1986-1988 ở Campuchia, em có thuộc đối tượng ưu tiên 6 không? Nếu được ưu tiên thì được cộng bao nhiêu điểm ạ? (lhphuc…@gmail.com) Học sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin về khối trường công an tại Chương trình tư vấn tuyển sinh...
Quay lại
Top