chuyện về mẹ

  1. Nobitashizukalove

    Chuyện cảm động về mẹ (đừng khóc nhé)

    Mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ? Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên...
Top