chương trình tình nguyện

  1. C

    Chương trình tình nguyện "Thắp sáng bản em"

    Xin chào tất cả mọi người! Xin tự giới thiệu mình là thành viên CLB Tình Nguyện Trẻ (trực thuộc Hội thanh niên tình nguyện Hà Nội, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam). Nhóm mình đang tổ chức chương trình "Thắp Sáng Bản Em" vì các em nhỏ và người dân nghèo tại xã Pa Vệ Sủ huyện Mường Tè tỉnh...
  2. papakiet

    Chương trình tình nguyện 2011 " sóng trẻ"

    Bạn đã có kế họach của mình cho mùa hè này chưa? Ban có sẵn sàng cho mùa hè tình nguyện? Bạn có thích trải nghiệm bản thân bằng những công việc thật sự ý nghĩa? .................................................. ................................ Hãy cùng Sinh Viên Cao Lãnh tham gia chuyến...
Top