chủ tịch

  1. LEQUOCAN

    President Xi Promises Taiwan ‘Reunification’ / Chủ Tịch Tập Cận Bình Hứa 'Tái Thống Nhất' Đài Loan

    Chinese President Xi Promises Taiwan ‘Reunification’ Chủ Tịch Tập Cận Bình Hứa 'Tái Thống Nhất' Đài Loan Intermediate Level https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/861586778041994/ Jonathan Evans Jonathan Evans adapted this story for Learning English from reports by the Reuters news...
  2. gaconueh2005

    Chủ tịch và tổng giám đốc, ai có quyền hơn?

    Gần đây tại một công ty cổ phần, nhân viên đến làm việc thì bị chủ tịch hội đồng quản trị không cho vào vì hợp đồng lao động mà tổng giám đốc công ty ký với họ không có giá trị. Sở dĩ vậy là vì hội đồng quản trị chưa có nghị quyết cho ký hoặc chưa ủy quyền cho tổng giám đốc ký. Vậy câu hỏi được...
Quay lại
Top