chữ tài

  1. dgoanh

    Chữ Nhẫn, chữ Đức và chữ Tài

    Tôi có kể chuyện về một vài người tôi mới biết cho bác M nghe, một bác làm cùng phòng. Vài lần kể, bác ấy có vẻ không quan tâm lắm, chỉ xen vào câu chuyện có mấy từ "vậy à", "thế à","ừ". Tôi cụt hứng, rồi người nào làm việc người ấy, không nói chuyện nữa. Rồi hôm nay, tôi lại kể về những...
Top