chỉnh sửa pdf chuyên nghiệp

  1. keepmoving

    ABBYY FineReader Corporate Full v15.0 - Chỉnh sửa PDF chuyên nghiệp

    ABBYY FineReader Corporate là một giải pháp OCR thông minh hợp lý hóa việc chuyển đổi tài liệu giữa các nhóm làm việc trong môi trường kinh doanh, chính phủ và học thuật. Kết hợp độ chính xác với tính dễ sử dụng và khả năng tự động chuyển đổi tài liệu, FineReader Corporate tăng tốc độ xử lý tài...
Quay lại
Top