chân thành

  1. Newsun

    Lắng nghe có cần phải học?

    Giao tiếp là cả một nghệ thuật. Chẳng hạn như, qua trò chuyện, chúng ta có thể làm người đối diện thêm hứng thú hoặc chán ngán hơn; hay tại sao chúng ta lại thích trò chuyện với người này mà không phải là người khác. Chúng ta thích trò chuyện với một người, nhiều khi không phải vì những gì họ...
  2. lavender8592

    Người hay xấu hổ (mắc cở) có nhiều lợi thế khi yêu

    Đừng tự ti khi bạn không biết mở lời tán tỉnh người mình thích như thế nào. Hãy thật thoải mái và tự nhiên bởi biết đâu đấy, người ta yêu cái phút bối rối hiện trên gương mặt bạn. Mỗi khi đứng trước người ấy, đôi tai lại đỏ lựng lên, chân tay líu ríu vào nhau và bạn chẳng biết mở đầu câu...
Top