câu nói hài

  1. F

    Một số câu nói hài

    Đời Tấm ngang trái vì Cám đểu vãi đái Cái thằng đã ngu không biết tiếp thu lại còn bảo thủ Lời hứa chẳng mất tiền mua Tội gì không hứa khi lừa tình em Không có em đời buồn như chó cắn Có em rồi thà chó cắn còn hơn Đối với em, anh là cỏ rác Nhưng đối với đứa khác anh lại là Cácmác Lênin...
  2. B

    Những Câu Nói Hài Nhất Mạng Internet!

    Nói tiếng anh như gió, gặp từ khó ta … bắn sang tiếng Việt. • Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!!! • Học, học nữa, hộc máu. • Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi. • Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%. • "Thuê...
Top