cánh buồm đỏ thắm grin

  1. rhythmoftherain

    Ebook Cánh buồm đỏ thắm - Alexandre Grin

    A story for dreamers or someone who still believes in dreams :p "Cánh buồm đỏ thắm" sẽ đưa bạn trở về với thời thơ ấu hoa mộng, với niềm tin yêu ngập tràn và những ước mơ thần tiên thời nhỏ dại. Thuở nhỏ, cậu bé Grây đã lấy sơn mầu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa Kito bị...
Quay lại
Top