cách tải video trên youtube

  1. H

    Cách tải video trên Youtube không cần phần mềm

    Mình mới tìm được cách tải video trên youtube không dùng bất kỳ phần mềm hỗ trợ nào, chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo:
  2. casanohu

    Cách upload video lên youtube

    Để upload video lên youtube trước hết bạn cần có 1 tài khoản trên youtube, sau khi đăng nhập vào bằng tài khoản rùi bạn mới có thể thực hiện các bước tiếp sau : DƯỚI ĐÂY THÌ CHI TIẾT ( KHÔNG CẦN LĂM') PHẦN MỘT: CÁCH UPLOAD VIDEO TRÊN YOUTUBE Bạn hãy vào trang www.youtube.com , đăng nhập, sau đó...
Top