cách sửa kí tự sai trong excel

  1. Newsun

    Một số lỗi thường gặp trong excel và cách khắc phục!

    ##### Lỗi độ rộng Khi cột thiếu độ rộng. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho phù hợp Khi bạn nhập giá trị ngày tháng hoặc thời gian là số âm. #VALUE! Lỗi giá trị Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic. Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các...
Quay lại
Top