cách mạng

 1. gaconueh2005

  Phân tích nội dung cơ bản chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa ra đời của Đảng.

  Phân tích nội dung cơ bản chính trị đầu tiên của Đảng, ý nghĩa ra đời của Đảng Nội dung. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng thông qua chính cương vắn tắt của Đảng,sách lược vắn tắt của Đảng,chương trình tóm tắc của Đảng,hợp thành cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,cương lĩnh xác định những...
 2. gaconueh2005

  Sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng VN

  Câu31:Trình bày bài học: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay, đã vượt qua những khó khăn thử thách và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi...
 3. gaconueh2005

  Đảng lãnh đạo Cách mạng DTDCND ở miền Nam và Cách mạng XHCN ở miền Bắc

  ST
 4. Sun Glare

  Thời sinh viên sôi nổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  Vừa học đại học, vừa dạy thêm, vừa viết báo chính trị và làm cách mạng, Võ Nguyên Giáp hầu như không còn thời gian rảnh rỗi. Cậu bé hiếu học Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, trong một gia đình nhà Nho, cha ông dạy học, bốc thuốc, mẹ làm ruộng. Cũng phải hiểu rằng, trong hoàn cảnh thời...
 5. gaconueh2005

  Dạy học bằng tư liệu, hiện vật lịch sử

  Nhận thức được giá trị mang lại khi sử dụng hệ thống tư liệu, hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Cách mạng trong dạy học nhằm bổ sung những hạn chế mà bài học lịch sử nội khóa không thể thực hiện được. Trong nhiều năm học qua, nhiều trường phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng đã tích cực triển khai...
Top